Thứ năm, 15 Tháng 11 2018

Nội dung chính

Quảng cáo

Bảng quảng cáo

Địa chỉ mua bán điện thoại vertu chính hãng và Đăng ký dịch vụ thiet ke web, thue may chu aosua dien nuoc uy tín, cam kết chất lượng dịch vụ. Phục vụ hơn 500000 khách hàng cả nước

Văn phòng In Email
Thứ ba, 25 Tháng 5 2010 05:18
Văn phòng - Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang

* Cơ cấu tổ chức

Số TT

Họ và tên, chức vụ

Số điện thoại DĐ

1

Phan Thị Thu Hiền – Chánh Văn Phòng
0982 424 595

2

Nguyễn Thị Hiền – Phó CVP, Kế toán

0984 867 555

3

Thân Thị Dũng - Chuyên viên

0978 572 919

4

Nguyễn Thị Thanh – Văn thư

0977 511 058

5

Nguyễn Quốc Ân – Lái xe

0982 358 063

6

Phạm Văn Tuấn - Lái xe

0981 026 786

7

Thường trực VP
(0240) 2854 532

* Chức năng:

- Tổng hợp, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực tổ chức điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo. Phụ trách công tác quản trị, hành chính của cơ quan tỉnh Hội.

- Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của cơ quan và Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh.

* Nhiệm vụ:

- Tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực tỉnh Hội xây dựng chương trình công tác toàn khóa, năm, 6 tháng, quý,  tháng,…

- Phối hợp với các ban chuyên môn tham mưu với Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực ra các quyết định;tổ chức thực hiện và kiểm tra kết quả thực hiện các quyết định.

- Thực hiện công tác thông tin, tổng hợp phục vụ Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; Thẩm định nội dung, thể thực các loại văn bản trước khi trình ký và phát hành.

- Tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành ban hành và duy trì thực hiện quy chế làm việc.

- Theo dõi, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Hội và cơ quan tỉnh Hội.

- Quản lý công tác văn thư, lưu trữ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cơ quan tỉnh Hội.

- Quản lý và bảo đảm các điều kiện vật chất: kinh phí, phương tiện làm việc, ... phục vụ cho hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cơ  quan tỉnh Hội.

 

Hình ảnh hoạt động

15
Image Detail

Video nổi bật