Thứ tư, 24 Tháng 7 2019

Nội dung chính

Quảng cáo

Bảng quảng cáo

Địa chỉ mua bán điện thoại vertu chính hãng và Đăng ký dịch vụ thiet ke web, thue may chu aosua dien nuoc uy tín, cam kết chất lượng dịch vụ. Phục vụ hơn 500000 khách hàng cả nước

Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân In Email
Thứ ba, 25 Tháng 5 2010 04:21
Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân  

* Cơ cấu tổ  chức

Số TT

Họ và tên, chức vụ

Số điện thoại DĐ

1

Nguyễn Quang Nông  –  Phó chủ tịch HND tỉnh, Kiêm Giám đốc

0912 099 720

2

Nguyễn Văn Nhật – Phó Ban Kinh tế - xã hội, Kiêm Phó giám đốc

0915 093 547

3

Lê Văn Quyên - Trưởng phòng TC - HC

0932 290 000

4 Lý Thị Hạnh - Trưởng phòng Nghiệp vụ
0987 936 044
5 Lê Thị Chín - Giáo viên
0983 032 579
6 Trần Văn Thành - Giáo viên
0984 414 347
7 Nguyễn Văn Hưng - Cán bộ Phòng TC - HC
0916 161 877
8 Lê Tùng Nam - Cán bộ Phòng TC - HC 0377 631 288
9 Nguyễn Thị Thảo - Cán bộ Phòng TC - HC 0986 946 812
10 Lê Thị Viên - Cán bộ Phòng TC - HC 0387 220 653

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số  745/QĐ-UBND, ngày 14/12/2015  của UBND tỉnh về việc đổi tên, quy định chức năng, nhiệm vụ; kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế Trung tâm Dạy nghề và Dịch vụ hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân tỉnh. Trung tâm có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ của Hội Nông dân tỉnh.

 

Hình ảnh hoạt động

15
Image Detail

Video nổi bật