Thứ ba, 19 Tháng 3 2019

Nội dung chính

Quảng cáo

Bảng quảng cáo

Địa chỉ mua bán điện thoại vertu chính hãng và Đăng ký dịch vụ thiet ke web, thue may chu aosua dien nuoc uy tín, cam kết chất lượng dịch vụ. Phục vụ hơn 500000 khách hàng cả nước

Trung tâm Dạy nghề và Dịch vụ hỗ trợ cho nông dân In Email
Thứ ba, 25 Tháng 5 2010 04:21
Trung tâm Dạy nghề và Dịch vụ hỗ trợ cho nông dân - Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang  

* Cơ cấu tổ  chức

Số TT

Họ và tên, chức vụ

Số điện thoại DĐ

1

Nguyễn Quang Nông  – Giám đốc

0912 099 720

2

Nguyễn Văn Nhật – Phó Giám đốc

0915 093 547

3

Lê Văn Quyên - Trưởng phòng TC - HC

0932 290 000

4 Lý Thị Hạnh - Phó trưởng phòng Nghiệp vụ
0987 936 044
5 Lê Thị Chín - Giáo viên
0983 032 579
6 Nguyễn Thị Chung - Giáo viên
0979 934 557
7 Trần Văn Thành - Giáo viên
0984 414 347
8 Nguyễn Văn Hưng - Cán bộ Phòng TC - HC
0916 161 877
9 Lê Văn Nam - Cán bộ Phòng TC - HC 0377 631 288

 

* Chức năng:

- Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về các hoạt động tổ chức dạy nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, dịch vụ hỗ trợ hội viên, nông dân và người lao động có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu  chịu sự quản lý trực tiếp của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh.

* Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy nghề theo nhu cầu của thị trường lao động, thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh hội, của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Sở Lao động - Thương binh Xã hội giao hàng năm.

- Tuyển dụng và cung ứng lao động cho các công ty có chức năng xuất khẩu lao động.

- Tư vấn giới thiệu việc làm trong và ngoài tỉnh cho hội viên, nông dân và người lao động có nhu cầu.

- Tổ chức tập huấn nghề, phổ biến kiến thức KHKT, công nghệ mới và kinh nghiệm sản xuất tiên tiến cho hội viên, nông dân và các đối tượng khác.

- Xây dựng, quản lý chỉ đạo, thực hiện các dự án theo nguồn vốn 120.

- Tổ chức các dịch vụ hỗ trợ nông dân trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân, giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh (theo phương thức trả  chậm).

- Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực, cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm duy trì và phát triển công tác dạy nghề và dịch vụ hỗ trợ nông dân.

- Hàng năm đóng góp một phần tài chính cho tỉnh Hội (tuỳ theo kế hoạch hoạt động hàng năm  Ban Thường vụ duyệt kế hoạch và quyết định).

- Tham mưu cho Thường trực Tỉnh hội các nội dung phối hợp hoạt động với các cơ quan, ban, ngành tỉnh, các doanh nghiệp, công ty; các ban Trung ương.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
 

Hình ảnh hoạt động

Nha nong du...
Image Detail

Video nổi bật