Chủ nhật, 17 Tháng 2 2019

Nội dung chính

Quảng cáo

Bảng quảng cáo

Địa chỉ mua bán điện thoại vertu chính hãng và Đăng ký dịch vụ thiet ke web, thue may chu aosua dien nuoc uy tín, cam kết chất lượng dịch vụ. Phục vụ hơn 500000 khách hàng cả nước

Trích Kết luận số 104-KL/TU ngày 31/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 113-NQ/TU ngày 22/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 20 In
Thứ tư, 01 Tháng 8 2018 07:44
Ngày 31/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành Kết luận số 104-KL/TU về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 113-NQ/TU ngày 22/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 113-NQ/TU), trong đó có một số nội dung chính sau:

+ Nghị quyết số 113-NQ/TU được ban hành đúng thời điểm, đáp ứng đòi hỏi khách quan của thực tiễn. Sau 2 năm thực hiện, các cấp, các ngành, các tầng lóp nhân dân đã nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Công tác quy hoạch, quản lý nhà nước về giao thông được quan tâm hơn. Việc huy động nguồn lực cho đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông, nhất là đường bộ thu được kết quả quan trọng. Những kết quả đó đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị quyết 113-NQ/TU vẫn còn một số hạn chế. Một số cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức sâu sắc, chưa đề cao trách nhiệm và quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 113-NQ/TU nên kết quả đạt thấp. Công tác quy hoạch, đầu tư, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường huyện, đường đô thị chưa được quan tâm đúng mức.

+ Thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 113- NQ/TU và Kết luận số 43-KL/TU ngày 11/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập trung vào một số trọng tâm sau:

- Cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu phải nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 113-NQ/TU và Kết luận 43-KL/TU; phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của địa phương. Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, chia sẻ trách nhiệm và thống nhất hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tạo bước đột phá trong phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.

- UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo phân cấp tiếp tục rà soát quy hoạch phát triển giao thông vận tải trên địa bàn để xem xét bổ sung các tuyến mới nhằm mở rộng không gian kinh tế; trên cơ sở đó, bố trí thỏa đáng quỹ đất cho phát triển hệ thống giao thông vận tải và tổ chức cắm mốc trên thực địa để quản lý; đồng thời, lựa chọn một số tuyến đường quan trọng, huyết mạch (cả đường tỉnh, đường huyện) để lập dự án ưu tiên đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) trên nguyên tắc tuyến đường đầu tư nằm trên địa bàn huyện nào thì huyện đó chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng và sử dụng đất đối ứng dự án trên địa bàn đó. Tăng cường quản lý để khai thác quỹ đất hai bên đường khi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ một cách hiệu quả, tiết kiệm.

Đối với đường đô thị trong thành phố, các thị trấn, kể cả thị tứ có tính chất đô thị, cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố quan tâm bố trí ngân sách hoặc cho lập dự án đầu tư theo hình thức BT để cải tạo, nâng cấp vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước một cách đồng bộ. Trong các đồ án quy hoạch chung đô thị mới phải đặc biệt chú ý phương án quy hoạch hệ thống giao thông đối nội, đối ngoại.

Tiếp tục đẩy mạnh chủ trương cứng hóa giao thông nông thôn theo đúng kế hoạch tiến độ. Kết thúc năm 2019, các địa phương thực hiện đạt kết quả thấp thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải kiểm điểm trách nhiệm trước ban thường vụ cấp ủy cấp trên.

+ Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch bến, bãi đỗ xe, điểm dừng xe tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị, bệnh viện, khu văn hóa - thể thao. Khi thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, cơ quan thẩm định và phê duyệt phải chú ý yêu cầu bố trí bãi đỗ xe và quỹ đất cho bến, bãi đỗ xe. Khi thiết kế quy hoạch nhà ở cao tầng phải chú ý bố trí quỹ đất thỏa đáng làm bãi để xe hoặc xây nhà để xe ô tô, xe máy.

+ Tăng cường quản lý nhà nước về đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, tình trạng xe quá khổ, quá tải. Thực hiện tốt công tác cấp phép và quản lý trật tự xây dựng các công trình dọc các tuyến đường giao thông trên địa bàn.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
 

Hình ảnh hoạt động

Đại hội HND...
Image Detail

Video nổi bật