Thứ tư, 19 Tháng 5 2021

Nội dung chính

Địa chỉ mua bán điện thoại vertu chính hãng và Đăng ký dịch vụ thiet ke web, thue may chu aosua dien nuoc uy tín, cam kết chất lượng dịch vụ. Phục vụ hơn 500000 khách hàng cả nước

Tỉnh Bắc Giang phấn đấu có thêm từ 25-30 sản phẩm đạt 3 sao trở lên trong năm 2021 In
Thứ ba, 23 Tháng 2 2021 08:11

Xác định Chương trình Mỗi xã một sản phẩm là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong phát triển kinh tế khu vực nông thôn và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là yêu cầu UBND tỉnh đặt ra trong Kế hoạch số 569/KH-UBND ngày 9/2/2021 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bắc Giang năm 2021 với các giải pháp như:

Sản phẩm OCOP đạt 3 sao tỉnh Bắc Giang

Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực và nhận thức về Chương trình OCOP. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; tổ chức tập huấn cho đối tượng là cán bộ quản lý, phụ trách Chương trình OCOP ở các cấp (từ 2-3 lớp, số lượng 80 người/lớp), chủ thể sản xuất tham gia Chương trình OCOP (từ 3-4 lớp, số lượng 70 người/lớp) và tổ chức học tập kinh nghiệm trong, ngoài tỉnh.

Tập trung hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP phù hợp với lợi thế và điều kiện địa phương. Phấn đấu nâng hạng sao từ 6-8 sản phẩm OCOP của tỉnh đã được công nhận năm 2019-2020 và phát triển tối thiểu 25-30 sản phẩm mới đạt từ 3 sao trở lên. Quản lý chặt chẽ các sản phẩm đã đạt OCOP cấp tỉnh, thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đối với các sản phẩm OCOP không đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Làm tốt công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu cho sản phẩm OCOP, xây dựng các điểm giới thiệu sản phẩm OCOP giúp các chủ thể sản xuất kinh doanh quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm, mở rộng thị trường.

Thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn để thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, dự kiến nguồn vốn ngân sách nhà nước từ Chương trình nông thôn mới bố trí 5,64 tỷ đồng để thực hiện Chương trình./.

Nguồn: snnptnt.bacgiang.gov.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
 

Hình ảnh hoạt động

Những cánh ...
Image Detail

Video nổi bật