Thứ hai, 18 Tháng 10 2021

Nội dung chính

Địa chỉ mua bán điện thoại vertu chính hãng và Đăng ký dịch vụ thiet ke web, thue may chu aosua dien nuoc uy tín, cam kết chất lượng dịch vụ. Phục vụ hơn 500000 khách hàng cả nước

Sửa đổi, bổ sung một số điều về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất PDF. In Email
Viết bởi wwwkhaidv   
Thứ ba, 07 Tháng 7 2020 11:08
UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Không hỗ trợ đối với cây lâu năm trồng trên đất trồng lúa từ ngày 01/01/2020 mà không được cơ quan Nhà nước
có thẩm quyền cho phép. Ảnh minh họa: BGP/An Nhiên

Theo đó, bổ sung khoản 6 vào Điều 19 như sau:

“6. Cây lâu năm trồng trên đất trồng lúa, không đủ điều kiện được bồi thường về tài sản thì được hỗ trợ như sau:

Trường hợp trồng trước ngày 01/01/2020 không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng khi trồng không bị lập biên bản ngăn chặn, xử lý của cấp có thẩm quyền thì được hỗ trợ bằng 80% đơn giá bồi thường cây trồng tương ứng do UBND cấp huyện ban hành theo mật độ quy chuẩn.

Không hỗ trợ đối với cây lâu năm trồng trên đất trồng lúa từ ngày 01/01/2020 mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

UBND cấp xã nơi có đất thu hồi chịu trách nhiệm xác nhận thời điểm trồng cây trước ngày 01/01/2020 để làm căn cứ quyết định hỗ trợ.

Bỏ cụm từ “giao ổn định lâu dài” tại điểm a và điểm b, khoản 5 Điều 19 và khoản 1, khoản 2 Điều 20.

Bổ sung điểm d vào khoản 4 Điều 29 như sau:

"d. Quy định mật độ quy chuẩn trồng cây lâu năm để làm căn cứ hỗ trợ".

Đối với các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã phê duyệt theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh, đã trả tiền bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất và bàn giao mặt bằng xong trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã phê duyệt, không áp dụng quy định tại Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/7/2020.

Nguồn: bacgiang.gov.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Cập nhật lần cuối Thứ ba, 07 Tháng 7 2020 11:10
 

Hình ảnh hoạt động

15
Image Detail