Thứ tư, 21 Tháng 11 2018

Nội dung chính

Quảng cáo

Bảng quảng cáo
Nhà nông cần biết
Những kết quả nổi bật sau 10 năm các cấp HND tỉnh Bắc Giang thực hiện Nghị quyết số 26 Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. In
Thứ tư, 01 Tháng 8 2018 08:01
Ngay sau khi Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông thôn, nông dân được ban hành, căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Hội Nông dân cấp trên, bằng những hình thức thích hợp, hiệu quả, các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị quyết đến cán bộ, hội viên nông dân.
Đọc thêm...
 
Kết quả 2 năm các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang thực hiện Đề án số 24-ĐA/HNDTW ngày 23/6/2016 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp. In
Thứ tư, 01 Tháng 8 2018 07:56
Thực hiện Đề án số 24- ĐA/HNDTW, ngày 23/6/2016, của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp, sau gần 2 năm triển khai thực hiện, các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đáng ghi nhận.
Đọc thêm...
 
Nội dung Kế hoạch số 17-KH/ĐĐ-HNDVN ngày 11/5/2018 của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực chiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về c In
Thứ tư, 01 Tháng 8 2018 07:54
Ngày 11/5/2018, Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam ban hành Kế hoạch số 17-KH/ĐĐ-HNDVN triển khai thực chiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới", trong đó tập trung vào một số nội dung, giải pháp sau:
Đọc thêm...
 
Trích Kết luận số 104-KL/TU ngày 31/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 113-NQ/TU ngày 22/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 20 In
Thứ tư, 01 Tháng 8 2018 07:44
Ngày 31/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành Kết luận số 104-KL/TU về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 113-NQ/TU ngày 22/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 113-NQ/TU), trong đó có một số nội dung chính sau:
Đọc thêm...
 
Mức phạt sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo Nghị định số: 64/2018/NĐ-CP, ngày 07/5/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản In
Thứ tư, 01 Tháng 8 2018 07:44
Ngày 07/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Một số hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh thủy sản có mức xử phạt tiền khá cao, cụ thể như sau:
Đọc thêm...
 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 2 của 21

Hình ảnh hoạt động

13
Image Detail

Video nổi bật