Chủ nhật, 17 Tháng 2 2019

Nội dung chính

Quảng cáo

Bảng quảng cáo

Địa chỉ mua bán điện thoại vertu chính hãng và Đăng ký dịch vụ thiet ke web, thue may chu aosua dien nuoc uy tín, cam kết chất lượng dịch vụ. Phục vụ hơn 500000 khách hàng cả nước

Nguyên tắc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) theo hướng “4 đúng”. PDF. In Email
Viết bởi wwwkhaidv   
Thứ sáu, 06 Tháng 4 2018 15:40
Thuốc BVTV là những hợp chất có độc tính, có nguồn gốc từ tự nhiên hoặc tổng hợp hoá học, dùng trong sản xuất nông nghiệp để phòng trừ các đối tượng gây hại cho cây trồng, nông sản trên đồng ruộng và trong kho tàng. Thuốc BVTV có nhiều ưu điểm như: tiêu diệt dịch hại nhanh chóng, triệt để, chắc chắn trên diện tích rộng; có khả năng dập dịch nhanh gọn; những loại thuốc có tác dụng kích thích cây trồng sinh trưởng phát triển tốt; phương pháp dùng phong phú; tiết kiệm chi phí và hiệu quả kinh tế cao. Song bên cạnh đó, thuốc BVTV có nhiều hạn chế đó là:

- Gây độc cho người, động vật máu nóng.

- Ô nhiễm môi trường sinh thái.

- Thuốc tồn tại trong đất, nông sản, ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây, mùi vị của nông sản.

- Gây cháy là,  rụng hoa, quả.

- Có thể tạo điều kiện xuất hiện các đợt sâu chống thuốc phòng trừ.

Vì vậy để sử dụng thuốc có hiệu quả và an toàn ta cần sử dụng thuốc theo nguyên tắc “4 đúng”

+ Dïng ®óng thuèc: S©u hai th× dïng thuèc trõ s©u, bÖnh h¹i th× dïng    thuèc trõ bÖnh. Kh«ng dïng 1 lo¹i thuèc liªn tôc vµ ph¶i thay ®æi ®Ó tr¸nh quen thuèc.

+ Dïng ®óng lóc: Lóc s©u non tuæi nhá mËt ®é cao, vÕt bÖnh míi ph¸t triÓn, kh«ng phun lóc c©y ®ang në hoa, s¾p thu ho¹ch, trêi s¾p m­a to, giã lín, n¾ng nãng.

+ §óng liÒu l­­îng, nång ®é: L­îng thuèc cÇn dïng vµ l­îng thuèc pha vµo b×nh phun ph¶i theo ®óng h­íng dÉn ghi trªn nh·n cu¶ lo¹i ®ã.

+ §óng c¸ch: TuÇn tù thùc hiÖn pha thuèc theo ®óng h­íng dÉn, kh«ng hỗn hîp nhiÒu lo¹i thuèc, tuú lo¹i dich h¹i mµ phun vµo th©n, r¾c ®Êt, gèc…

Đồng thời đảm bảo an toµn khi dïng thuèc BVTV.

- Người bệnh kinh niên, bệnh ngoài ra, mới ốm, phụ nữ có thai, nuôi con bú không được tiếp xúc với thuốc BVTV.

- Sử dụng sản phẩm nông nghiệp phải đảm bảo đủ thời gian cách ly.

- Đọc kỹ nhãn thuốc trước khi sử dụng.

- Mang các dụng cụ bảo hộ khi phun thuốc.

- Không sử dụng bao bì đựng thuốc vào các mục đích khác như­: Chứa l­ương thực, thực phẩm, nước uống.

- Tuyệt đối không để trẻ em tiếp xúc với thuốc.

- Không làm nhiễm bẩn môi tr­ường khi dùng thuốc.

- Nếu thuốc bám dính vào cơ thể phải nhanh chóng rửa sạch.

- Sau khi làm việc với thuốc phải thay quần áo và tắm rửa sạch sẽ rồi mới được ăn uống.

- Bị trúng độc thuốc phải đư­a ngay đến cơ sở y tế và đem theo nhãn thuốc để bác sỹ quyết định cách cứu chữa được kịp thời.

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

15
Image Detail

Video nổi bật