Lịch Công tác của thường trực hội nông dân tỉnh Bắc Giang

Tuần thứ 12 (Từ 19/3/2018 đến 25/3/2018)

Thứ/Ngày
Chủ tịch HND tỉnh
Leo Thị Lịch
Phó Chủ tịch TT HND tỉnh
Lã Văn Đoàn
Phó Chủ tịch HND tỉnh
Nguyễn Quang Nông
Phó Chủ tịch HND tỉnh
Nguyễn Văn Nguồn
Thứ 2
(19/3)
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
Thứ 3
(20/3)
 • 07h30: Họp BTC Tỉnh ủy
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Họp Sở Y tế
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
Thứ 4
(21/3)
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Kiểm tra tiến độ thực hiện Đề tài
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
Thứ 5
(22/3
)
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
Thứ 6
(23/3)
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Họp Thường trực
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Họp Thường trực
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Họp Thường trực
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Họp Thường trực
Thứ 7
(24/3)
       
Chủ nhật
(25/3)