Lịch Công tác của thường trực hội nông dân tỉnh Bắc Giang

Tuần thứ 47(Từ 13/11/2017 đến 17/11/2017)

Thứ/Ngày
Chủ tịch HND tỉnh
Leo Thị Lịch
Phó Chủ tịch TT HND tỉnh
Lã Văn Đoàn
Phó Chủ tịch HND tỉnh
Nguyễn Quang Nông
Phó Chủ tịch HND tỉnh
Nguyễn Văn Nguồn
Thứ 2
(13/11)
 • 07h30: Họp Quốc hội
 • 13h00: Họp Quốc hội
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
Thứ 3
(14/11)
 • 07h30: Họp Quốc hội
 • 13h00: Họp Quốc hội
 • 07h30: kiểm tra DA ba kích Sơn Động
 • 13h30: kiểm tra DA ba kích Sơn Động
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30:Dự HN MTTQ
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
Thứ 4
(15/11)
 • 07h30: Họp Quốc hội
 • 13h30: Họp Quốc hội
 • 07h30: Tập huấn THT na dai tạ Lục Nam
 • 13h30: Tập huấn THT na dai tạ Lục Nam
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
Thứ 5
(16/11
)
 • 07h30: Họp Quốc hội
 • 13h30: Họp Quốc hội
 • 07h30: Kiểm tra công tác hội tại Lục Nam
 • 13h30:Kiểm tra công tác hội tại Lục Nam
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Kiểm tra công tác hội tại Yên Thế
 • 13h30: Kiểm tra công tác hội tại Yên Thế
Thứ 6
(17/11)
 • 07h30: Họp Quốc hội
 • 13h30: Họp Quốc hội
 • 07h30: Tiếp đoàn công tác Phú Thọ
 • 13h30: Tiếp đoàn công tác Phú Thọ
 • 07h30: Kiểm tra công tác Hội Yên Dũng
 • 13h30: Kiểm tra công tác Hội Yên Dũng
 • 07h30: Kiểm tra công tác Hội Tân Yên
 • 13h30: Kiểm tra công tác Hội Tân Yên
Thứ 7
(18/11)
       
Chủ nhật
(19/11)