Lịch Công tác của thường trực hội nông dân tỉnh Bắc Giang

Tuần thứ 47 (Từ 19/11/2018 đến 23/11/2018)

Thứ/Ngày
Chủ tịch HND tỉnh
Bùi Thế Chung
Phó Chủ tịch TT HND tỉnh
Lã Văn Đoàn
Phó Chủ tịch HND tỉnh
Nguyễn Quang Nông
Phó Chủ tịch HND tỉnh
Nguyễn Văn Nguồn
Thứ 2
(19/11)
 • 07h30: Họp chi bộ
 • 13h30: Chúc mừng 20/11 tại SGD, Trường CĐ nghề
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc với HND huyện Yên Dũng
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
Thứ 3
(20/11)
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Dự Hội thảo tại TW
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Dự tập huấn phân bón Tiến Nông
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
Thứ 4
(21/11)
 • 07h30: Tiếp đoàn công tác HND tỉnh Lạng Sơn
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Tiếp đoàn công tác HND tỉnh Lạng Sơn
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Dự tập huấn Phân bón Tiến Nông
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Tập huấn QĐ 81
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
Thứ 5
(22/11
)
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Dự tọa đàm DN tại Trung tâm
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: GS NQ 139 tại Yên Dũng
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
Thứ 6
(23/11)
 • 07h30: Dự học quán triệt NQ TW 8
 • 13h00: Dự học quán triệt NQ TW 8
 • 07h30: Dự học quán triệt NQ TW 8
 • 13h00: Dự học quán triệt NQ TW 8
 • 07h30: Dự học quán triệt NQ TW 8
 • 13h00: Dự học quán triệt NQ TW 8
 • 07h30: Dự học quán triệt NQ TW 8
 • 13h00: Dự học quán triệt NQ TW 8
Thứ 7
(24/11)
       
Chủ nhật
(25/11)