Lịch Công tác của thường trực hội nông dân tỉnh Bắc Giang

Tuần thứ 38 (Từ 17/9/2018 đến 21/9/2018)

Thứ/Ngày
Chủ tịch HND tỉnh
Leo Thị Lịch
Phó Chủ tịch TT HND tỉnh
Lã Văn Đoàn
Phó Chủ tịch HND tỉnh
Nguyễn Quang Nông
Phó Chủ tịch HND tỉnh
Nguyễn Văn Nguồn
Thứ 2
(17/9)
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Tiếp dân
 • 13h30: làm việc tại cơ quan
Thứ 3
(18/9)
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Dự tổng kết NQ 21 tại CA tỉnh
 • 13h30: làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: làm việc tại cơ quan
Thứ 4
(19/9)
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
Thứ 5
(20/9
)
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
Thứ 6
(21/9)
 • 07h00: Tiếp xúc cử tri tại MTTQ tỉnh
 • 13h30: Giao ban TT
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Giao ban TT
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Giao ban TT
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Giao ban TT
Thứ 7
(22/9)
       
Chủ nhật
(23/9)