Lịch Công tác của thường trực hội nông dân tỉnh Bắc Giang

Tuần thứ 29 (Từ 16/7/2018 đến 22/7/2018)

Thứ/Ngày
Chủ tịch HND tỉnh
Leo Thị Lịch
Phó Chủ tịch TT HND tỉnh
Lã Văn Đoàn
Phó Chủ tịch HND tỉnh
Nguyễn Quang Nông
Phó Chủ tịch HND tỉnh
Nguyễn Văn Nguồn
Thứ 2
16/7)
 • 07h00: Dự Hội nghị TT thời sự
 • 13h30: Họ Tỉnh ủy
 • 07h00: Dự Hội nghị TT thời sự
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Dự Hội nghị TT thời sự
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Tiếp dân
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
Thứ 3
(17/7)
 • 07h00: Dự họp MTTQ tỉnh
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Họp UBND tỉnh
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
Thứ 4
(18/7)
 • 07h00: HN sơ kết 6 tháng đầu năm
 • 13h30: HN sơ kết 6 tháng đầu năm
 • 07h00: HN sơ kết 6 tháng đầu năm
 • 13h30: HN sơ kết 6 tháng đầu năm
 • 07h00: HN sơ kết 6 tháng đầu năm
 • 13h30: HN sơ kết 6 tháng đầu năm
 • 07h00: HN sơ kết 6 tháng đầu năm
 • 13h30: HN sơ kết 6 tháng đầu năm
Thứ 5
(19/7
)
 • 07h00: làm việc tại cơ quan
 • 13h30: làm việc tại cơ quan
 • 07h00: làm việc tại cơ quan
 • 13h30: làm việc tại cơ quan
 • 07h00: làm việc tại cơ quan
 • 13h30: làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
Thứ 6
(20/7)
 • 07h00: làm việc tại cơ quan
 • 13h30: làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Dự hội thảo tập huấn Google
 • 13h30: Dự hội thảo tập huấn Google
 • 07h00: làm việc tại cơ quan
 • 13h30: làm việc tại cơ quan
 • 07h00: làm việc tại cơ quan
 • 13h30: làm việc tại cơ quan
Thứ 7
(21/7)
       
Chủ nhật
(22/7)