Lịch Công tác của thường trực hội nông dân tỉnh Bắc Giang

Tuần thứ 3 (Từ 14/01/2019 đến 20/01/2019)

Thứ/Ngày
Chủ tịch HND tỉnh
Bùi Thế Chung
Phó Chủ tịch TT HND tỉnh
Lã Văn Đoàn
Phó Chủ tịch HND tỉnh
Nguyễn Quang Nông
Phó Chủ tịch HND tỉnh
Nguyễn Văn Nguồn
Thứ 2
(14/01)
 • 07h30: HN TK Công tác Hội năm 2018
 • 13h00: HN TK Công tác Hội năm 2018
 • 07h30: HN TK Công tác Hội năm 2018
 • 13h00: HN TK Công tác Hội năm 2018
 • 07h30: HN TK Công tác Hội năm 2018
 • 13h00: HN TK Công tác Hội năm 2018
 • 07h30: HN TK Công tác Hội năm 2018
 • 13h00: HN TK Công tác Hội năm 2018
Thứ 3
(15/01)
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Dự HN TK Dự án google TW
 • 13h00: Dự HN TK tại Lạng Giang
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Tiếp dân UBND tỉnh
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
Thứ 4
(16/01)
 • 07h30: Dự HN TK Tỉnh ủy 2018
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Dự HN TK tại Lục Nam
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
Thứ 5
(17/01
)
 • 07h30: Hội nghị kiểm điểm Đảng Đoàn năm 2018
 • 13h00: Hội nghị kiểm điểm Đảng Đoàn năm 2018
 • 07h30: Hội nghị kiểm điểm Đảng Đoàn năm 2018
 • 13h00: Hội nghị kiểm điểm Đảng Đoàn năm 2018
 • 07h30: Hội nghị kiểm điểm Đảng Đoàn năm 2018
 • 13h00: Hội nghị kiểm điểm Đảng Đoàn năm 2018
 • 07h30: Hội nghị kiểm điểm Đảng Đoàn năm 2018
 • 13h00: Hội nghị kiểm điểm Đảng Đoàn năm 2018
Thứ 6
(18/01)
 • 07h30: Hội nghị kiểm điểm Đảng Đoàn năm 2018
 • 13h00: Giao ban TT
 • 07h30: Hội nghị kiểm điểm Đảng Đoàn năm 2018
 • 13h00: Giao ban TT
 • 07h30: Hội nghị kiểm điểm Đảng Đoàn năm 2018
 • 13h00: Giao ban TT
 • 07h30: Hội nghị kiểm điểm Đảng Đoàn năm 2018
 • 13h00: Giao ban TT
Thứ 7
(19/01)
       
Chủ nhật
(20/01)