Lịch Công tác của thường trực hội nông dân tỉnh Bắc Giang

Tuần thứ 21 (Từ 21/5/2018 đến 27/5/2018)

Thứ/Ngày
Chủ tịch HND tỉnh
Leo Thị Lịch
Phó Chủ tịch TT HND tỉnh
Lã Văn Đoàn
Phó Chủ tịch HND tỉnh
Nguyễn Quang Nông
Phó Chủ tịch HND tỉnh
Nguyễn Văn Nguồn
Thứ 2
(21/5)
 • 07h00: Họp Quốc hội
 • 13h30: Họp Quốc hội
 • 07h00: Làm việc với Huyện ủy Lục Nam
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Nghỉ phép
 • 13h30: Nghỉ phép
 • 07h00: Khảo sát DA môi trường tại Hiệp Hòa
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
Thứ 3
(22/5)
 • 07h00: Họp Quốc hội
 • 13h30: Họp Quốc hội
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Nghỉ phép
 • 13h30: Nghỉ phép
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
Thứ 4
(23/5)
 • 07h00: Họp Quốc hội
 • 13h30: Họp Quốc hội
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Nghỉ phép
 • 13h30: Nghỉ phép
 • 07h00: Dự HN đánh giá thực hiện Đề án 24 tại UBND tỉnh
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
Thứ 5
(24/5
)
 • 07h00: Họp Quốc hội
 • 13h30: Họp Quốc hội
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Nghỉ phép
 • 13h30: Nghỉ phép
 • 07h00: Dự ĐH HND Sơn Động
 • 13h30: Dự ĐH HND Sơn Động
Thứ 6
(25/5)
 • 07h00: Họp Quốc hội
 • 13h30: Họp Quốc hội
 • 07h00: Dự Lễ phát động về ATTP tại TW
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Nghỉ phép
 • 13h30: Nghỉ phép
 • 07h00: Dự ĐH HND Sơn Động
 • 13h30: Dự ĐH HND Sơn Động
Thứ 7
(26/5)
       
Chủ nhật
(27/5)