Lịch Công tác của thường trực hội nông dân tỉnh Bắc Giang

Tuần thứ 03 (Từ 15/01/2018 đến 21/01/2018)

Thứ/Ngày
Chủ tịch HND tỉnh
Leo Thị Lịch
Phó Chủ tịch TT HND tỉnh
Lã Văn Đoàn
Phó Chủ tịch HND tỉnh
Nguyễn Quang Nông
Phó Chủ tịch HND tỉnh
Nguyễn Văn Nguồn
Thứ 2
(15/01)
 • 07h30: Họp UBKT Tỉnh ủy
 • 13h00: làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Dự TK tại Lục Nam
 • 13h00: làm việc tại cơ quan
Thứ 3
(16/01)
 • 07h30: Họp Tỉnh ủy
 • 13h00: làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: làm việc tại cơ quan
 • 13h00: làm việc tại cơ quan
Thứ 4
(17/01)
 • 07h30: GS tại CT Dược phẩm
 • 13h30: GS tại CT CP XNK
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
Thứ 5
(18/01
)
 • 07h30: Tổng kết Google tại HN
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Dự TK phong trào vì ANTQ
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
Thứ 6
(19/01)
 • 07h30: GS tại CT CP Giống CT
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
Thứ 7
(20/01)
       
Chủ nhật
(21/01)