Lịch Công tác của thường trực hội nông dân tỉnh Bắc Giang

Tuần thứ 39 (Từ 18/9/2017 đến 24/9/2017)

Thứ/Ngày
Chủ tịch HND tỉnh
Leo Thị Lịch
Phó Chủ tịch TT HND tỉnh
Lã Văn Đoàn
Phó Chủ tịch HND tỉnh
Nguyễn Quang Nông
Phó Chủ tịch HND tỉnh
Nguyễn Văn Nguồn
Thứ 2
(18/9)
 • 07h00: Dự chương trình nông dân khởi nghiệp tại TW
 • 13h30: Dự chương trình nông dân khởi nghiệp tại TW
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Tập huấn QĐ 217,218 tại Yên Dũng
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
Thứ 3
(19/9)
 • 07h00: Dự HN SXKDG TW
 • 13h30: Dự HN SXKDG TW
 • 07h00: Dự liên hoan TH Đồng quê tại Việt Yên
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
Thứ 4
(20/9)
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
Thứ 5
(21/9
)
 • 07h00: Bí thư Tỉnh ủy làm việc với BTV HND tỉnh
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Bí thư Tỉnh ủy làm việc với BTV HND tỉnh
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Bí thư Tỉnh ủy làm việc với BTV HND tỉnh
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Bí thư Tỉnh ủy làm việc với BTV HND tỉnh
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
Thứ 6
(22/9)
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Giảng bài ATGT tại Tân Yên
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
Thứ 7
(23/9)
       
Chủ nhật
(24/9)