Lịch Công tác của thường trực hội nông dân tỉnh Bắc Giang

Tuần thứ 12 (Từ 18/3/2019 đến 24/3/2019)

Thứ/Ngày
Chủ tịch HND tỉnh
Bùi Thế Chung
Phó Chủ tịch TT HND tỉnh
Lã Văn Đoàn
Phó Chủ tịch HND tỉnh
Nguyễn Quang Nông
Phó Chủ tịch HND tỉnh
Nguyễn Văn Nguồn
Thứ 2
(18/3)
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Họp Ngân hàng Nhà nước
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
Thứ 3
(19/3)
 • 07h30: Giao ban Thường trực
 • 14h00: Giao ban Thường trực
 • 07h30: Giao ban Thường trực
 • 14h00: Kiểm tra giải pháp Hội thi STKT tại Sở Công Thương
 • 07h30: Giao ban Thường trực
 • 14h00: Giao ban Thường trực
 • 07h30: Giao ban Thường trực
 • 14h00: Giao ban Thường trực
Thứ 4
(20/3)
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
Thứ 5
(21/3
)
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 14h00: Dự hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện phối hợp công ty ICO
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 14h00: Dự hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện phối hợp công ty ICO
 • 08h00: Dự họp giao ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 • 14h00: Dự hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện phối hợp công ty ICO
 • 07h30: Làm việc tại cơ quan
 • 14h00: Dự hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện phối hợp công ty ICO
Thứ 6
(22/3)
 • 08h00: Họp giao ban cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 08h00: Họp giao ban cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 08h00: Họp giao ban cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
 • 08h00: Họp giao ban cơ quan
 • 13h00: Làm việc tại cơ quan
Thứ 7
(23/3)
       
Chủ nhật
(24/3)