Thứ sáu, 25 Tháng 6 2021

Nội dung chính

Địa chỉ mua bán điện thoại vertu chính hãng và Đăng ký dịch vụ thiet ke web, thue may chu aosua dien nuoc uy tín, cam kết chất lượng dịch vụ. Phục vụ hơn 500000 khách hàng cả nước

Kế hoạch phối hợp số 03- KHPH/HND-HLHPN-SNN&PTNT ngày 26/11/2019 giữa Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đ PDF. In Email
Viết bởi wwwkhaidv   
Thứ hai, 02 Tháng 3 2020 14:29

Ngày 26/11/2019, Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang đã ký Kế hoạch phối hợp số 03- KHPH/HND-HLHPN-SNN&PTNT về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng. Trong đó, tập trung một số nội dung chính sau:

1- Vận động các tổ chức, hộ gia đình ký cam kết và thực hiện sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn

Mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2021: 100% hộ hội viên nông dân, hội viên phụ nữ trực tiếp sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm ký cam kết. Đến năm 2021 có trên 40% hộ thực hiện đúng cam kết và đến năm 2023 có trên 60% hộ thực hiện đúng cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn.

Đơn vị chủ trì: Hội Nông dân tỉnh chủ trì chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền vận động các tổ chức, hộ gia đình, hội viên Hội Nông dân ký cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn.

Đơn vị phối hợp:

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với Hội Nông dân cùng cấp tuyên truyền, vận động, thống nhất mỗi hộ gia đình cử 01 người đại diện tham gia ký cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn do Hội Nông dân phát động.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Hội Nông dân tỉnh thống nhất mẫu cam kết triển khai đến các cấp Hội (theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ NN&PTNT).

2- Công tác tổ chức tập huấn, xây dựng mô hình liên kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn

Mục tiêu: Ba ngành phối hợp tổ chức 10 đến 20 lớp tập huấn/năm về kiến thức, quy trình sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, mỗi lớp từ 100 - 150 người; xây dựng 05 - 07 mô hình liên kết sản xuất an toàn.

Đơn vị chủ trì: Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Hằng năm, mỗi đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức từ 05 - 10 lớp tập huấn, lựa chọn nội dung xây dựng 02 - 05 mô hình.

Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Căn cứ nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được phân bổ hằng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí hoặc kỹ thuật để Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện các mô hình liên kết.

3- Công tác kiểm tra, giám sát

Hằng năm, Hội Nông dân, Hội  Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, chủ trì thực hiện công tác giám sát riêng của ngành mình và mời các đơn vị liên quan tham gia giám sát việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
 

Hình ảnh hoạt động

Đại hội HND...
Image Detail