Thứ tư, 24 Tháng 4 2019

Nội dung chính

Quảng cáo

Bảng quảng cáo

Địa chỉ mua bán điện thoại vertu chính hãng và Đăng ký dịch vụ thiet ke web, thue may chu aosua dien nuoc uy tín, cam kết chất lượng dịch vụ. Phục vụ hơn 500000 khách hàng cả nước

Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang In Email
Thứ ba, 01 Tháng 6 2010 04:58
Giới thiệu vê cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang.

I. Giới thiệu chung:

 • Trụ sở: Tầng 7, Nhà B, trụ sở liên cơ quan khối Đảng đoàn thể tỉnh Bắc Giang
 • Điện thoại: 0240 3555 373
 • Fax: 0240 3854 532
 • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 • Website: http://www.hoinongdanbacgiang.org.vn

II. Bộ máy tổ chức:

* Họ tên các đồng chí lãnh đạo:

1. Đ/c Bùi Thế Chung - Chủ tịch

 • Điện thoại CQ: 0240 3855 960
 • Điện thoại DĐ: 0912 309 404
 • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Đ/c Lã Văn Đoàn - Phó Chủ tịch Thường trực

 • Điện thoại CQ: 0240 3554 175
 • Điện thoại DĐ: 0912 352 948
 • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4.  Đ/c Nguyễn Quang Nông - Phó Chủ tịch

 • Điện thoại CQ: 0240 3851 971
 • Điện thoại DĐ: 0912 099 720, 0984 130 555
 • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3.  Đ/c Nguyễn Văn Nguồn - Phó Chủ tịch

 • Điện thoại CQ: 0240 3554 621
 • Điện thoại DĐ: 0904 829 222
 • Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

III. Chức năng, nhiệm vụ  của cơ quan Hội Nông dân tỉnh:

1. Chức năng:

Cơ quan Hội Nông dân tỉnh là cơ quan chuyên trách của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, có chức năng tham mưu giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và tổ chức các hoạt động của Hội theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; tham mưu cho Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc lãnh đạo tổ chức Hội và phong trào nông dân tỉnh.

2. Nhiệm vụ:

- Giúp Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh điều hành, giải quyết công việc hàng ngày.

- Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Hội, phong trào nông dân ở địa phương; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội theo quy định của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và các nhiệm vụ do cấp uỷ giao.

- Tham gia xây dựng, tuyên truyền, giám sát, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông dân. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.

- Hướng dẫn, kiểm tra các cấp Hội ở địa phương trong việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Ban Chấp hành, chương trình, kế hoạch công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh.

- Tập hợp, đề xuất với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh những tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân, kịp thời phản ánh với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh để có chủ trương, biện pháp giải quyết.

- Xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Hội các cấp. Xây dựng quản lý cơ sở vật chất và các nguồn tài chính bảo đảm điều kiện hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh.

- Tham mưu trong việc quản lý nhân sự, thực hiện chính sách đối với cán bộ, hội viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.

IV. Tổ chức, bộ máy:

TT

Tên đơn vị

Số điện thoại

1

Ban Kế hoạch - Tổng hợp

0240 3854 532

 

Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân

0240 3521 288

2

Ban Tuyên giáo

0240 3554 624
3
Ban Tổ chức - Kiểm tra

0240 3554 623

0240 3554 669

4

Ban Kinh tế - Xã hội

0240 3554 625

5

Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ cho nông dân

0240 3555 243

 

Hình ảnh hoạt động

Nha nong du...
Image Detail

Video nổi bật