Thứ hai, 10 Tháng 12 2018

Nội dung chính

Quảng cáo

Bảng quảng cáo
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất tổ quốc (30/4/1975-30/4/2012) Thắng lợi của cuộc cách mạng, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm
Viết bởi wwwkhaidv   
Thứ tư, 02 Tháng 5 2012 14:30
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta là thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, là một trong những chiến công lớn của thế kỷ 20. Đối với dân tộc ta, đây là thiên anh hùng ca bất hủ của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; là một trong những trang sử hào hùng, vẻ vang nhất suốt mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc.  
Cập nhật lần cuối Thứ năm, 03 Tháng 5 2012 13:28
Đọc thêm...
 
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của mỗi cán bộ Đảng viên
Viết bởi wwwkhaidv   
Thứ hai, 12 Tháng 3 2012 09:53
(Phát biểu khai mạc của đồng chí LÊ HỒNG ANH, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, diễn ra tại Hà Nội ngày 17-8-2011)
Cập nhật lần cuối Thứ năm, 03 Tháng 5 2012 13:28
Đọc thêm...
 
Hồ Chí Minh, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản, công nhân quốc tế
Viết bởi wwwkhaidv   
Thứ ba, 17 Tháng 5 2011 14:45
Thế giới ngày nay có biết bao đổi thay sâu rộng, khó lường, nhưng loài người không bao giờ quên những đóng góp lịch sử vĩ đại của cách mạng vô sản và chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Loài người cũng mãi mãi tự hào về những chiến sĩ lỗi lạc, những lãnh tụ kiệt xuất đã từng xuất hiện và trưởng thành từ phong trào cộng sản, phong trào cách mạng sôi động ấy, trong đó có Hồ Chí Minh.  
Cập nhật lần cuối Thứ ba, 17 Tháng 5 2011 15:07
Đọc thêm...
 
Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Viết bởi wwwkhaidv   
Thứ ba, 17 Tháng 5 2011 14:32
Ngày 14/5/2011, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.  
Cập nhật lần cuối Thứ ba, 17 Tháng 5 2011 15:03
Đọc thêm...
 
Kỷ niệm 121 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
Viết bởi wwwkhaidv   
Thứ hai, 25 Tháng 4 2011 22:08
Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình trí thức yêu nước, ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến. Hoàn cảnh xã hội và giáo dục gia đình đã ảnh hưởng sâu sắc đến Hồ Chủ Tịch ngay từ thời niên thiếu.  
Cập nhật lần cuối Thứ hai, 25 Tháng 4 2011 22:14
Đọc thêm...
 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 8 của 11

Hình ảnh hoạt động

14
Image Detail

Video nổi bật