Xem thêm những dịch vụ cung cấp quần áo vest nam đẹp, mạ vàng điện thoại, thông tắc chậu rửa bát và dịch vụ hút bể phốt được nhiều đợn vị và cá nhân bình chọn tại Hà Nội và TPHCM

Thứ hai, 22 Tháng 1 2018
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Rèn luyện phương pháp, tác phong công tác theo Tư tưởng Hồ Chí Minh
Viết bởi wwwkhaidv   
Thứ năm, 03 Tháng 5 2012 13:06
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên không chỉ là tổng hợp những lề lối, cách thức, biện pháp xử lý công việc, ứng xử xã hội và sử dụng để thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình mà còn là sự thể hiện quan điểm, lập trường chính trị, tư cách đạo đức, lối sống, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ trong thực tiễn. Phương pháp, tác phong công tác giữ vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Người cán bộ, đảng viên tuy có tri thức, năng lực, nhiệt tình nhưng nếu thiếu phương pháp, tác phong làm việc tốt cũng khó có thể hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng cao. Thậm chí, do phương pháp, tác phong công tác thiếu khoa học, thiếu dân chủ, xa rời thực tế, quan liêu… mà cán bộ có thể gây ra tổn thất cho Đảng và Nhà nước. Vì vậy, bồi dưỡng, rèn luyện phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh vừa là nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên vừa là vấn đề cấp thiết trong tình hình hiện nay.
Cập nhật lần cuối Thứ năm, 03 Tháng 5 2012 13:27
Đọc thêm...
 
Kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2012): Bác Hồ nói về công tác vận động nông dân
Viết bởi wwwkhaidv   
Thứ tư, 02 Tháng 5 2012 14:35
Tổng kết quá trình lãnh đạo cách mạng, Bác Hồ đã khẳng định: “Trải qua các thời kỳ, Đảng ta đã nắm vững và giải quyết đúng đắn vấn đề nông dân, củng cố được liên minh công nông. Đảng ta đấu tranh chống những xu hướng “hữu khuynh” và “tả khuynh” đánh giá thấp vai trò của nông dân là quân chủ lực của cách mạng, là bạn đồng minh chủ yếu và tin cậy nhất của giai cấp công nhân, là lực lượng cơ bản cùng với giai cấp công nhân xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Có thể nói, tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ phù hợp trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước mà cho đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị để chúng ta suy ngẫm và học tập.  
Cập nhật lần cuối Thứ năm, 03 Tháng 5 2012 13:28
Đọc thêm...
 
Kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất tổ quốc (30/4/1975-30/4/2012) Thắng lợi của cuộc cách mạng, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm
Viết bởi wwwkhaidv   
Thứ tư, 02 Tháng 5 2012 14:30
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta là thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, là một trong những chiến công lớn của thế kỷ 20. Đối với dân tộc ta, đây là thiên anh hùng ca bất hủ của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; là một trong những trang sử hào hùng, vẻ vang nhất suốt mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc.  
Cập nhật lần cuối Thứ năm, 03 Tháng 5 2012 13:28
Đọc thêm...
 
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của mỗi cán bộ Đảng viên
Viết bởi wwwkhaidv   
Thứ hai, 12 Tháng 3 2012 09:53
(Phát biểu khai mạc của đồng chí LÊ HỒNG ANH, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, diễn ra tại Hà Nội ngày 17-8-2011)
Cập nhật lần cuối Thứ năm, 03 Tháng 5 2012 13:28
Đọc thêm...
 
Hồ Chí Minh, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản, công nhân quốc tế
Viết bởi wwwkhaidv   
Thứ ba, 17 Tháng 5 2011 14:45
Thế giới ngày nay có biết bao đổi thay sâu rộng, khó lường, nhưng loài người không bao giờ quên những đóng góp lịch sử vĩ đại của cách mạng vô sản và chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Loài người cũng mãi mãi tự hào về những chiến sĩ lỗi lạc, những lãnh tụ kiệt xuất đã từng xuất hiện và trưởng thành từ phong trào cộng sản, phong trào cách mạng sôi động ấy, trong đó có Hồ Chí Minh.  
Cập nhật lần cuối Thứ ba, 17 Tháng 5 2011 15:07
Đọc thêm...
 
«Bắt đầuLùi12345678Tiếp theoCuối»

Trang 5 của 8