Thứ tư, 20 Tháng 2 2019

Nội dung chính

Quảng cáo

Bảng quảng cáo
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đọc "Nhật ký trong tù", học cách vượt khó của Bác Hồ
Viết bởi wwwkhaidv   
Thứ năm, 19 Tháng 4 2018 10:53
(BGĐT) - Sau ngày Bác Hồ tạ thế, Đảng và chính phủ vận động toàn dân "Sống, học tập, làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại". Cuộc vận động rộng và bền lâu. Cũng đã nhiều cuộc sơ kết, tổng kết, đánh giá và mừng cho những gì đã đạt.
Đọc thêm...
 
Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang phát động đợt học tập và làm theo Bác
Viết bởi wwwkhaidv   
Thứ năm, 19 Tháng 4 2018 10:51
(BGĐT) - Lập thành tích chào mừng Ngày giải phóng miền Nam 30-4, Quốc tế Lao động 1-5 và Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2018-2023, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang phát động đợt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới các cấp công đoàn.
Đọc thêm...
 
Sức sống của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại mới
Viết bởi wwwkhaidv   
Thứ năm, 05 Tháng 4 2018 15:04
(LLCT) - Với bản chất cách mạng của mình, chủ nghĩa Mác - Lênin từ khi ra đời đến nay luôn gặp sự phê phán, công kích của các thế lực đối lập, thù địch. Trước những khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển đất nước, không ít người xuyên tạc, cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, lạc hậu, không còn phù hợp với thời đại ngày nay, đòi hỏi phải xóa bỏ hoàn toàn chủ nghĩa Mác - Lênin.
Đọc thêm...
 
Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Viết bởi wwwkhaidv   
Thứ tư, 21 Tháng 3 2018 08:49
QPTD- Đại đoàn kết là tư tưởng xuyên suốt, nhất quán trong tư duy, lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có ý nghĩa chỉ đạo hoạt động thực tiễn sâu sắc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết có nội hàm rộng. Đó là sự đoàn kết giữa các dân tộc, các tầng lớp nhân dân trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, với tinh thần: “Chúng ta phải đoàn kết rộng rãi và chặt chẽ. Đoàn kết giữa Chính phủ và nhân dân. Đoàn kết giữa các tầng lớp trong nhân dân với nhau. Đoàn kết giữa đồng bào toàn quốc, từ Bắc chí Nam. Nói rộng hơn nữa: Đoàn kết
Đọc thêm...
 
CHUYÊN ĐỀ Học và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức về tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm của Hồ Chí Minh; việc đăng ký và thực hiện những việc làm theo của bản thân; liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng ch
Viết bởi wwwkhaidv   
Thứ sáu, 08 Tháng 9 2017 16:03
Thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa" theo chuyên đề năm 2017, tôi xin được trình bày Chuyên đề Học và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức về tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm của Hồ Chí Minh; việc đăng ký và thực hiện những việc làm theo của bản thân; liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa được nêu trong NQTW4 (Khoá XII); xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện. Chuyên đề gồm ba nội dung chính sau: - Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. - Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức về tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm của Hồ Chí Minh gắn với NQ TW4 - Biện pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế và quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện.
Đọc thêm...
 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 3 của 11

Hình ảnh hoạt động

15
Image Detail

Video nổi bật