Xem thêm những dịch vụ cung cấp quần áo vest nam đẹp, mạ vàng điện thoại, thông tắc chậu rửa bát và dịch vụ hút bể phốt được nhiều đợn vị và cá nhân bình chọn tại Hà Nội và TPHCM

Thứ hai, 22 Tháng 1 2018
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Quan niệm của Bác về vai trò của đạo đức trong xã hội
Viết bởi wwwkhaidv   
Thứ ba, 14 Tháng 3 2017 15:05
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người bàn nhiều về đạo đức, nhất là đạo đức cách mạng. Đạo đức là gốc, là quan điểm cơ bản, xuyên suốt và nhất quán trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Theo Hồ Chí Minh, đạo đức không chỉ là gốc, là nền tảng, là nhân tố chủ chốt của người cách mạng, mà còn là thước đo lòng cao thượng của con người…
Đọc thêm...
 
Những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh
Viết bởi wwwkhaidv   
Thứ ba, 14 Tháng 3 2017 14:58
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam, Người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, là người cầm lái đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi đến mọi thắng lợi. Người đã để lại một kho tàng di sản tư tưởng quý báu, tài sản tinh thần vô giá cho Đảng và dân tộc ta.
Cập nhật lần cuối Thứ ba, 14 Tháng 3 2017 15:04
Đọc thêm...
 
Phong cách Hồ Chí Minh qua những lần Bác về thăm, làm việc với Bắc Giang
Viết bởi wwwkhaidv   
Thứ ba, 14 Tháng 3 2017 14:43
Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có nhiều điểm mới, một trong những trọng tâm đó là học tập và làm theo phong cách, tác phong Hồ Chí Minh về dân chủ, nêu gương, quần chúng, khoa học, nói đi đôi với làm.
Đọc thêm...
 
Một số nội dung căn bản, cốt lõi trong phong cách Hồ Chí Minh
Viết bởi wwwkhaidv   
Thứ ba, 14 Tháng 3 2017 14:29
Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện ở mọi lĩnh vực trong đời sống và hoạt động của Người; có giá trị khoa học, đạo đức và thẩm mỹ; phát triển theo logic đi từ suy nghĩ (phong cách tư duy) đến nói viết (phong cách diễn đạt) và biểu hiện qua phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách ứng xử và phong cách sinh hoạt hàng ngày.
Cập nhật lần cuối Thứ ba, 14 Tháng 3 2017 14:42
Đọc thêm...
 
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HND TỈNH THỰC HIỆN HUẤN LUYỆN DQTV NĂM 2016 ***
Viết bởi wwwkhaidv   
Thứ ba, 14 Tháng 6 2016 07:51
Trong 02 ngày 07,08/6/2016, Ban CHQS cơ quan Hội Nông dân tỉnh cử 07 đồng chí Tự vệ cơ quan tham gia đợt huấn luyện dân quân tự vệ; 03 đồng chí tham gia bắn đạn thật và 04 đồng chí tham gia Hội thao thể dục thể thao Quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ thành phố Bắc Giang do Ban CHQS thành phố tổ chức vào hai ngày 07 và 08 tháng 6 năm 2016.
Đọc thêm...
 
«Bắt đầuLùi12345678Tiếp theoCuối»

Trang 2 của 8