Thứ tư, 24 Tháng 4 2019

Nội dung chính

Quảng cáo

Bảng quảng cáo
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Viết bởi wwwkhaidv   
Thứ năm, 16 Tháng 9 2010 21:13
"Tư tưởng Hồ Chí Minh” không khép kín, tự đủ, không nhất thành bất biến mà luôn luôn phát triển với dân tộc và thế giới.  
Cập nhật lần cuối Thứ năm, 16 Tháng 9 2010 21:21
Đọc thêm...
 
Bác Hồ với nông dân
Viết bởi wwwkhaidv   
Thứ năm, 16 Tháng 9 2010 21:04
Mỗi người dân chúng ta ai cũng được xem hình ảnh Bác đang đạp nước trên guồng chống úng, ghi nhận trong ta hình ảnh Bác hoà mình với nỗi vất vả một nắng hai sương của người nông dân. Khắc sâu trong ta tâm niệm Chủ tịch nước cũng là một công dân, một người lao động trong triệu triệu người không có gì cách biệt.  
Cập nhật lần cuối Thứ năm, 16 Tháng 9 2010 21:10
Đọc thêm...
 
Bác Hồ nói về công tác vận động nông dân
Viết bởi wwwkhaidv   
Thứ năm, 16 Tháng 9 2010 20:54
Tổng kết quá trình lãnh đạo cách mạng, Bác Hồ đã khẳng định: “Trải qua các thời kỳ, Đảng ta đã nắm vững và giải quyết đúng đắn vấn đề nông dân, củng cố được liên minh công nông. Đảng ta đấu tranh chống những xu hướng “hữu khuynh” và “tả khuynh” đánh giá thấp vai trò của nông dân là quân chủ lực của cách mạng, là bạn đồng minh chủ yếu và tin cậy nhất của giai cấp công nhân, là lực lượng cơ bản cùng với giai cấp công nhân xây dựng chủ nghĩa xã hội” (1). Có thể nói, tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ phù hợp trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước mà cho đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị để chúng ta suy ngẫm và học tập.  
Cập nhật lần cuối Thứ năm, 16 Tháng 9 2010 21:11
Đọc thêm...
 
40 năm Bản Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Viết bởi wwwkhaidv   
Thứ năm, 16 Tháng 9 2010 20:44
Toàn Đảng, toàn dân ta đang chuẩn bị kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng. Đây cũng là năm chúng ta kỷ niệm 40 năm Bản Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước lúc đi xa, những điều Bác muốn nói với chúng ta, muốn căn dặn chúng ta, chắc là nhiều lắm, nhưng vốn có một phong cách nói và viết ngắn gọn, Người chỉ dặn dò chúng ta những điều cốt yếu. Và những điều cốt yếu ấy, chính là những bài học lớn sáng chói trong tư tưởng Hồ Chí Minh, những điều mà Bác đã đêm ngày suy ngẫm rất sâu sắc.  
Cập nhật lần cuối Thứ năm, 16 Tháng 9 2010 21:13
Đọc thêm...
 
«Bắt đầuLùi11Tiếp theoCuối»

Trang 11 của 11

Hình ảnh hoạt động

Những cánh ...
Image Detail

Video nổi bật