Xem thêm những dịch vụ cung cấp quần áo vest nam đẹp, mạ vàng điện thoại, thông tắc chậu rửa bát và dịch vụ hút bể phốt được nhiều đợn vị và cá nhân bình chọn tại Hà Nội và TPHCM

Thứ sáu, 19 Tháng 1 2018
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
CHUYÊN ĐỀ Học và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức về tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm của Hồ Chí Minh; việc đăng ký và thực hiện những việc làm theo của bản thân; liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng ch
Viết bởi wwwkhaidv   
Thứ sáu, 08 Tháng 9 2017 16:03
Thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa" theo chuyên đề năm 2017, tôi xin được trình bày Chuyên đề Học và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức về tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm của Hồ Chí Minh; việc đăng ký và thực hiện những việc làm theo của bản thân; liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa được nêu trong NQTW4 (Khoá XII); xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện. Chuyên đề gồm ba nội dung chính sau: - Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. - Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức về tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm của Hồ Chí Minh gắn với NQ TW4 - Biện pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế và quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện.
Đọc thêm...
 
Chuyên đề: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH ỨNG XỬ CỦA HỒ CHÍ MINH; GẮN VỚI NHỮNG BIỂU HIỆN SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HÓA, ĐƯỢC NÊU TRONG NQTW4( KHÓA XII)
Viết bởi wwwkhaidv   
Thứ sáu, 08 Tháng 9 2017 16:00
I. LỜI MỞ ĐẦU Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Người để lại cho chúng ta một di sản tinh thần to lớn gồm những giá trị nhân văn cao cả, đặc biệt là tư tưởng đạo đức cách mạng. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam. Học tập Bác, trước hết chúng ta học tập đạo đức trong sáng, suốt đời phấn đấu vì nhân dân. Bác luôn coi đạo đức là cái gốc của người cách mạng. Cái lớn nhất trong đạo đức của Bác là hy sinh tất cả vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh đã lưu lại cho các thế hệ người Việt Nam yêu nước và nhân dân thế giới những dấu ấn rất đặc biệt. Đó là giá trị trường tồn của văn hóa Việt, trong các bước phát triển của dân tộc Việt Nam cũng như nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh là phong cách ứng xử của một nhà văn hóa kiệt xuất. Trong cuộc sống con người, mọi ứng xử đều được thông qua giao tiếp. Phẩm chất, năng lực, nhân cách chế định phong cách ứng xử của con người cụ thể. Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh biểu hiện ở những điểm chủ yếu là: thành tâm, thật lòng; tôn trọng, quý mến con người, khoan dung; tự mình đối với bản thân, v.v.
Đọc thêm...
 
Góp phần tìm hiểu rõ hơn về hành trình lịch sử tìm đường cứu nước mang tầm thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Viết bởi wwwkhaidv   
Thứ tư, 14 Tháng 6 2017 15:32
(Tc.CS)- Ngày 05-6-1911, tại Bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn), người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh với ý chí và lòng yêu nước thương dân sâu sắc đã quyết tâm ra đi thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ.
Đọc thêm...
 
QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH CỦA CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG
Viết bởi wwwkhaidv   
Thứ năm, 04 Tháng 5 2017 09:22
Ngày 24 tháng 4 năm 2017, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quy định số 01-QĐ/HNDT quy định Chuẩn mực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang, gồm 5 nội dung sau:
Cập nhật lần cuối Thứ năm, 04 Tháng 5 2017 10:22
Đọc thêm...
 
Chuyên đề: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM; CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, CHÍ CÔNG VÔ TƯ
Viết bởi wwwkhaidv   
Thứ hai, 20 Tháng 3 2017 09:16
I. LỜI MỞ ĐẦU Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam. Học tập Bác, trước hết chúng ta học tập đạo đức trong sáng, suốt đời phấn đấu vì nhân dân. Bác luôn coi đạo đức là cái gốc của người cách mạng. Cái lớn nhất trong đạo đức của Bác là hy sinh tất cả vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Cả cuộc đời Bác chỉ có một ham muốn tột bậc là “làm sao cho đất nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Học tập Bác chúng ta học phong cách lãnh đạo, phương pháp làm việc, học cách xử thế, ứng xử với bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp với người thân…Khi nói học tập đạo đức trong sáng của Bác, chúng ta học đức: Nói đi đôi với làm; đức Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, học đức giản dị khiêm tốn của Người.
Cập nhật lần cuối Thứ hai, 20 Tháng 3 2017 09:21
Đọc thêm...
 
«Bắt đầuLùi12345678Tiếp theoCuối»

Trang 1 của 8