Thứ năm, 19 Tháng 4 2018

Nội dung chính

Video nổi bật

Quảng cáo

Bảng quảng cáo
Công tác xây dựng hội
NỘI DUNG SINH HOẠT CHI HỘI QUÝ III NĂM 2017 In
Thứ năm, 13 Tháng 7 2017 10:19
- Công bố Quyết định kết nạp hội viên mới (nếu có) - Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách mới liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và công tác hội (lựa chọn những thông tin được đăng tải mục I, mục II của bản thông tin nội bộ và trên cơ sở nội dung trọng tâm tuyên truyền trong quý III); các ngày kỷ niệm trong quý. Hướng dẫn hội viên chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, bão lụt... Triển khai các hoạt động tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải vào ngày 14 hàng tháng. - Thông tin cho hội viên về các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; đặc biệt là những mô hình cho hiệu quả kinh tế cao trong tỉnh, huyện, xã. - Thông tin kết quả hoạt động chi Hội quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017 tập trung vào các nội dung: Một, Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân trong quý II và 6 tháng đầu năm 2017, rà soát các chỉ tiêu thi đua, xây dựng những giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong quý III và 6 tháng cuối năm 2017. Hai, Nhiệm vụ quý IV, tập trung vào: Tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng 122 năm thành lập tỉnh Bắc Giang (10/10/1895-10/10/2017); 87 năm ngày lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2017)… Chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị kiện toàn chi hội nông dân nhiệm kỳ 2018-2020 như: tham mưu với chi ủy và Hội cấp trên dự kiến công tác nhân sự, xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết đánh giá hết nhiệm kỳ... Bình xét các danh hiệu: hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và gia đình hội viên nông dân đạt “Gia đình văn hóa” năm 2017. Biểu dương, động viên các hội viên điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân và trong xây dựng nông thôn mới. KẾT THÚC BUỔI SINH HOẠT - Chi hội trưởng phải khái quát đánh giá những kết quả đạt được trong quý và 6 tháng đầu năm 2017, chỉ rõ những nguyên nhân hạn chế, tồn tại. Đồng thời đưa ra những dự kiến giải pháp về khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu công tác hội năm 2017. - Tổng hợp, phân loại các ý kiến thảo luận, trả lời những ý kiến còn chưa rõ hay thắc mắc, những ý kiến hoặc vẫn đề gì còn chưa được bàn cụ thể thì ghi nhận và đưa vào nội dung sinh hoạt lần sau.
 
NỘI DUNG TRỌNG TÂM TUYÊN TRUYỀN QUÝ III NĂM 2017 In
Thứ năm, 13 Tháng 7 2017 09:57
Trong quý III, các cấp hội và chi hội cần tập trung tuyên truyền những nội dung sau:
Đọc thêm...
 
Các bước xây dựng mô hình liên kết, hợp tác (theo tinh thần Đề án số 07-ĐA/HNDT ngày 27/3/2017 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang) In
Thứ năm, 13 Tháng 7 2017 09:54
Thực hiện Đề án số 07-ĐA/HNDT ngày 27/3/2017 của Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang về nâng cao vai trò của Hội Nông dân trong liên kết, hợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2017- 2020, ngày 20/4/2017, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 29 – HD/HNDT về việc thành lập mô hình liên kết, hợp tác trong nông nghiệp, trong đó hướng dẫn 05  bước xây dựng mô hình liên kết hợp tác, cụ thể như sau:
Đọc thêm...
 
Hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội HND cấp cơ sở và huyện, thành phố nhiệm kỳ 2018-2023 In
Thứ năm, 13 Tháng 7 2017 09:52
Ngày 28/6/2017, Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành Hướng dẫn số 35-HNDT về Công tác nhân sự đại hội hội nông dân cấp huyện, thành phố (gọi chung là cấp huyện) và xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp cơ sở) nhiệm kỳ 2018 - 2023. thay thế Hướng dẫn số 32-HNDT ngày 15/5/2017 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, gồm một số nội dung chủ yếu sau:
Đọc thêm...
 
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN TỈNH LẦN THỨ 12 (KHÓA VIII) MỞ RỘNG In
Thứ tư, 12 Tháng 7 2017 15:32
Sáng ngày 10/7/2017, tại Hội trường Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12 (khóa VIII) mở rộng, sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; thông qua báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện Quyết định số: 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Leo Thị Lịch - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Chủ trì hội nghị.
Đọc thêm...
 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 10 của 78