Thứ ba, 22 Tháng 1 2019

Nội dung chính

Quảng cáo

Bảng quảng cáo

Địa chỉ mua bán điện thoại vertu chính hãng và Đăng ký dịch vụ thiet ke web, thue may chu aosua dien nuoc uy tín, cam kết chất lượng dịch vụ. Phục vụ hơn 500000 khách hàng cả nước

CHUYÊN ĐỀ Học và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức về tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm của Hồ Chí Minh; việc đăng ký và thực hiện những việc làm theo của bản thân; liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng ch
Viết bởi wwwkhaidv   
Thứ sáu, 08 Tháng 9 2017 16:03
Thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa" theo chuyên đề năm 2017, tôi xin được trình bày Chuyên đề Học và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức về tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm của Hồ Chí Minh; việc đăng ký và thực hiện những việc làm theo của bản thân; liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa được nêu trong NQTW4 (Khoá XII); xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện. Chuyên đề gồm ba nội dung chính sau: - Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. - Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức về tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm của Hồ Chí Minh gắn với NQ TW4 - Biện pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế và quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện.

I- TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm

- Trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên là “hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên là:

Thứ nhất: tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao

Khi được Đảng, Chính phủ hoặc cấp trên giao cho việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, cũng phải đưa cả tinh thần, sức lực ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ làm cho thành công. Trong thực hiện nhiệm vụ được giao phải "có gan phụ trách", dám nghĩ dám làm, chủ động sáng tạo để có kết quả cao nhất.

Thứ hai: ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, mọi vị trí công tác.

Ở mọi cương vị, mọi vị trí công tác, trong mọi hoàn cảnh đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định nghề nào cũng vinh quang và việc gì cũng phải cố gắng, chuyên tâm, không chủ quan, đại khái.

Thứ ba: nắm vững chính sách và thực hiện đường lối quần chúng.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, để làm tròn nhiệm vụ, cán bộ chẳng những phải chịu khó giải thích, tuyên truyền, cổ động, mà còn phải bàn bạc với quần chúng, hỏi han ý kiến, gom gộp sáng kiến của quần chúng. Lãnh đạo quần chúng và hoan nghênh quần chúng phê bình. Tóm lại, “phải đi đúng đường lối quần chúng. Tách rời chính sách ra một đường, nhiệm vụ ra một đường là sai lầm. Tách rời chính sách và nhiệm vụ ra một đường và đường lối quần chúng ra một đường cũng là sai lầm.

Thứ tư: trái ngược với tinh thần trách nhiệm là bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự tư tự lợi.

Quan liêu, theo Bác là xa rời thực tế, xa rời quần chúng nhân dân, xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng. Bệnh quan liêu là nguy cơ phá hoại Đảng, là nguyên nhân của nhiều căn bệnh khác. Quan liêu dẫn tới chủ quan, mệnh lệnh hấp tấp, khi gặp khó khăn thì dễ dao  động, ngả nghiêng…

Đối với cán bộ, đảng viên, bệnh quan liêu dẫn tới chỉ biết dùng mệnh lệnh, không biết giải thích, tuyên truyền, “không sát công việc thực tế, không theo dõi và giáo dục cán bộ, không gần gũi quần chúng”. Trong công việc thì “Chỉ biết khai hội, viết chỉ thị, xem báo cáo trên giấy, chứ không kiểm tra đến nơi, đến chốn”; chậm chạp, làm cho qua chuyện. Chỉ biết lo cho mình, không quan tâm đến nhân dân, đến đồng chí. Trước mặt dân chúng thì lên mặt “quan cách mạng”. Miệng thì nói dân chủ, nhưng làm việc thì theo lối “quan” chủ. Miệng thì nói “phụng sự quần chúng”, còn thực tế thì “chỉ biết ăn sang, diện cho kẻng; chẳng những không lo phụng sự nhân dân, mà còn muốn nhân dân phụng sự mình”.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân

2.1 Về chủ nghĩa cá nhân và sự cần thiết phải chống chủ nghĩa cá nhân

- Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích riêng của mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể. Nó là mẹ đẻ ra tất cả mọi tính hư nết xấu như: lười biếng, suy bì, kiêu căng, kèn cựa, nhút nhát, lãng phí, tham ô, v.v”.

Theo Bác, “Chủ nghĩa cá nhân, đặt lợi ích riêng của mình, của gia đình mình lên trên, lên trước lợi ích chung của dân tộc”; chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù của cách mạng, nó là nguồn gốc của những “căn bệnh” làm hư hỏng đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm tha hoá Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi chủ nghĩa cá nhân là “địch nội xâm”, một trong những nguy cơ de dọa sự tồn vong của Đảng. “Địch bên ngoài không đáng sợ. Địch bên trong đáng sợ hơn, vì nó phá hoại từ trong phá ra”. Do vậy, điều quan trọng là đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân.

Bác chỉ rõ, chủ nghĩa cá nhân là một thứ rất gian giảo, xảo quyệt, khéo dỗ dành ta đi xuống dốc, vì thế càng nguy hiểm. Chủ nghĩa cá nhân trái ngược với đạo đức cách mạng, nó chờ dịp để phát triển, che lấp đạo đức cách mạng. Vì vậy, vô luận trong hoàn cảnh nào cũng phải quyết tâm đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Người kết luận: “Chủ nghĩa cá nhân là một kẻ địch hung ác của chủ nghĩa xã hội. Người cách mạng phải tiêu diệt nó”.

Theo Chủ tich Hồ Chí Minh, cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt, lâu dài và gian khổ. Cuộc đấu tranh đó quyết liệt không kém cuộc đấu tranh chống lại kẻ thù ngoại xâm bởi lẽ chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù không lộ nguyên hình, nó ẩn nấp trong tư tưởng, suy nghĩ của mỗi cá nhân và hành vi của mỗi cá nhân đó. Bác ví: “Tư tưởng cộng sản với tư tưởng cá nhân ví như lúa với cỏ dại. Lúa phải chăm bón rất khó nhọc thì mới tốt được. Còn cỏ dại không cần chăm sóc cũng mọc lu bù. Tư tưởng cộng sản phải rèn luyện gian khổ mói có được. Còn tư tưởng cá nhân thì cũng như cỏ dại, sinh sôi, nảy nở rất dễ”.

Trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, Bác lưu ý: “đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là “giày xéo lên lợi ích cá nhân””. Người phân tích: “Mỗi người đều có tính cách riêng, sở trường riêng, đời sống riêng của bản thân và của gia đình mình. Nếu những lợi ích cá nhân đó không trái với lợi ích của tập thể thì không phải là xấu.

2.2 Những biểu hiện và tác hại của chủ nghĩa cá nhân

* Biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân

- Bệnh nể nang, bệnh kéo bè, kéo cánh, cục bộ, bản vị, bệnh cá nhân, bệnh hữu danh vô thực, bệnh tham lam, bệnh lười biếng, bệnh tham ô…

* Tác hại của chủ nghĩa cá nhân

- “Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hoá, lãng phí, xa hoa, tham danh trục lợi, tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng độc đoán, chuyên quyền. Xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu mệnh lệnh. Không có tinh thần cố gắng vươn lên, không phịu học tập để tiến bộ”; vì thiếu đạo đức cách mạng, vì cá nhân chủ nghĩa mà sinh tham ô, “Chủ nghĩa cá nhân đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm: quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí... Nó trói buộc nó bịt mắt những nạn nhân của nó, những người này bất kỳ việc gì cũng xuất phát từ lòng tham muốn danh lợi, địa vị cho cá nhân mình, chứ không nghĩ đến lợi ích của giai cấp, của nhân dân”. Do chủ nghĩa cá nhân mà phạm phải nhiều sai lầm, làm mất nhân cách con người, uy tín của cán bộ, đảng viên.

3. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm

3.1 Khái niệm và sự cần thiết phải nói di đôi với làm

- “Nói thì phải làm” là thể hiện sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, tư tưởng và hành động, nhận thức và việc làm. Đối với mỗi người để thực hiện được việc thống nhất giữa lời nói với việc làm phải có nhận thức đúng và quyết tâm vượt qua chính mình.

- Với các cán bộ, đảng viên, người lãnh đạo thì lời nói đi đôi với việc làm lại càng quan trọng và cần thiết, vì cán bộ là gốc của mọi công việc là những tấm gương để quần chúng noi theo.

- Nói đi đôi với làm còn là biểu hiện của sự gương mẫu, trung thực, trong sáng của cán bộ, đảng viên, nêu gương trước nhân dân. Trong thực hành đạo đức, “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

3.2. Nội dung “nói đi đôi với làm" theo tư tưởng Hồ Chí Minh

a) Nói phải đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không được xuyên tạc, nói sai

b) Nói đi đôi với làm, không được “nói một đàng làm một nẻo”

c) Không được hứa mà không làm

“Làm” ở đây chính là hành động, là hoạt động thực tiễn, là tổ chức thực hiện đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, từ việc nhỏ đến việc lớn mang ý nghĩa thiết thực. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên đã nói thì phải làm, nói ít, bắt đầu bằng hành động”. “Tốt nhất là miệng nói, tay làm, làm gương cho người khác bắt chước”.

II. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, PHONG CÁCH, ĐẠO ĐỨC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM CỦA HỒ CHÍ MINH GẮN VỚI NQ TW 4.

Tình trạng suy thoái ở một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay trước hết là do bản thân những cán bộ, đảng viên đó thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài; sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất, không làm tròn trách nhiệm, bổn phận của mình trước Đảng, trước dân. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giảng dạy và học tập nghị quyết của Đảng chưa được coi trọng đúng mức, kém hiệu quả, nội dung và phương pháp giáo dục, truyền đạt chậm đổi mới; chưa tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức về tình trạng suy thoái , những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và những hậu quả gây ra.

Nghị quyết TW 4 (khóa 12) đã đề cập rất rõ nét, thể hiện ý chí quyết tâm của Bộ Chính trị, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong việc nhìn nhận vấn đề và giải quyết vấn đề từ những phân tích, nhận định tổng quát, Ban chấp hành Trung ương đã chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua nghiên cứu tiếp thu các nội dung Nghị quyết TW 4 cơ quan Hội Nông dân tỉnh, Trung tâm dạy nghề nói chung và bản thân tôi nói riêng, đối chiếu 27 biểu hiện ở 3 nội dung, tôi thấy có một số biểu hiện cụ thể như sau:

1. Đối với Cơ quan Hội Nông dân tỉnh:

Lãnh đạo cơ quan phối hợp với Chi bộ đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề với nội dung: Kiểm điểm sâu về nhận diện 27 biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết TW 4 khóa XII. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ công chức, viên chức, lao động cơ quan, các cấp hội, hội viên, nông dân tích cực học tập và làm theo Bác, xây dựng đời sống văn hoá tinh thần, tích cực phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận, cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, góp phần xây dựng Chi bộ Hội Nông dân tỉnh trong sạch, vững mạnh. Cơ quan Hội bước đầu đạt nhiều kết quả tốt góp phần cũng cố niềm tin trong cán bộ Đảng viên và quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, đánh giá một cách tổng quát thì cơ quan Hội Nông dân tỉnh nói chung và mỗi cán bộ đảng viên nói riêng vẫn còn tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa vẫn chưa được ngăn chặn đẩy lùi. Đây là vấn đề hệ trọng và cơ bản, một số cán bộ Đảng viên có lúc có thời điểm, ít hay nhiều có những biểu hiện như sau:

* Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị

- Biểu hiện thứ 4: Một số cán bộ đảng viên đôi khi còn thiếu gương mẫu trong công việc, trách nhiệm làm việc chưa cao qua loa đại khái dẫn đến hiệu quả công việc thấp.

- Biểu hiện thứ 5: Trong tự phê bình và phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm.

- Biểu hiện thứ 6: Nói không đi đôi với làm, nói trong hội nghị khác, ra ngoài hội nghị khác.

* Biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống

- Biểu hiện thứ 5: Không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương.

2. Đối với Trung tâm:

* Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị

- Biểu hiện thứ 4: Một số cán bộ đảng viên đôi khi còn thiếu gương mẫu trong công việc, trách nhiệm làm việc chưa cao qua loa đại khái dẫn đến hiệu quả công việc thấp.

- Biểu hiện thứ 5: Trong tự phê bình và phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, ít đóng góp ý kiến trong các cuộc họp.

* Biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống

- Biểu hiện thứ 5: Không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương.

- Biểu hiện thứ 6: Phí phạm thời gian lao động

2. Đối với bản thân tôi thấy mình mắc phải một số biểu hiện sau:

Với bản thân, mặc dù đã có nhiều cố gắng song vẫn mắc phải một số biểu hiện sau:

* Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị:

Tôi mắc phải biểu hiện thứ 4: Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng (đi du lịch nước ngoài không báo cáo với cơ quan)

Tôi mắc phải biểu hiện thứ 5: Trong tự phê bình và phê bình nhiều khi còn né trách, ngại va chạm.

* Biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống:

Tôi còn mắc phải biểu hiện thứ 6 đó là gây lãng phí thời gian làm việc dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao.

III. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ QUYẾT TÂM TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN:

1. Đối với tập thể:

- Tôi đề nghị mỗi cán bộ, Đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân về việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống, không có biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”.

- Tổ chức việc học tập, quán triệt các nội dung nghị quyết đến cán bộ Đảng viên và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng xuống các cấp hội, kiên quyết khắc phục tính hình thức.

2. Đối với bản thân:

Thực hiện việc Học và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức về tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm của Hồ Chí Minh, bản thân tôi luôn xác định:

- Phải thường xuyên nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các hoạt động thực tiễn, gắn với cuộc sống và công việc được giao. Luôn tận tụy trong công tác, tâm huyết với các nhiệm vụ được phân công. Trong sinh hoạt hàng ngày cần nâng cao tinh thần trách nhiệm từ những việc nhỏ. Không chủ quan, xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể, khoa học; không gây lãng phí thời gian tại cơ quan.

- Chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân; luôn sống thẳng thắn, trung thực, giản dị, trong sáng, hòa nhã và gần gũi với nhân dân; phối hợp với đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hòa đồng với mọi người xung quanh.

- Luôn thực hiện nói và làm đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nói và làm luôn thống nhất với nhau.

- Không ngừng học tập và làm theo gương Bác, tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt. Chủ động giành thời gian tự nghiên cứu tài liệu; tăng cường trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, giúp đỡ đồng thời học hỏi các đồng chí, đồng nghiệp để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Bắc Giang, ngày 27 tháng 7 năm 2017

NGƯỜI VIẾT CHUYÊN ĐỀ
Đinh Tiến ĐượcTin mới hơn:
Tin cũ hơn:
 

Hình ảnh hoạt động

Những cánh ...
Image Detail

Video nổi bật