Thứ tư, 24 Tháng 4 2019

Nội dung chính

Quảng cáo

Bảng quảng cáo
Chính sách - pháp luật
Chương trình 135 mang lại ấm no cho bà con dân tộc thiểu số và miền núi In
Thứ hai, 30 Tháng 10 2017 13:59
Năm 2016, nhờ thực hiện tốt Chương trình 135, diện mạo vùng dân tộc và miền núi, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới đã có những chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được cải thiện, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang... Những kết quả to lớn đó đã góp phần quan trọng ổn định và phát triển kinh tế.
Đọc thêm...
 
Nội dung quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. In
Thứ ba, 10 Tháng 10 2017 08:42
Ngày 27/7/2017, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, định hướng năm 2030.  
Đọc thêm...
 
Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y từ ngày 15/9/2017( Nghị định số: 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y) In
Thứ ba, 10 Tháng 10 2017 08:39
Ngày 31/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số: 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.
Đọc thêm...
 
Trích nội dung Quyết định số: 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 (trong đó Bắc Giang có 52 xã của 5 huyện) In
Thứ ba, 10 Tháng 10 2017 08:37
Ngày 20/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số: 900/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020, trong đó Bắc Giang có 52 xã của 5 huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Hiệp Hòa, cụ thể như sau:
Đọc thêm...
 
Ưu tiên hỗ trợ HTX đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng In
Thứ năm, 21 Tháng 9 2017 08:59
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 107/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CPngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.
Đọc thêm...
 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 6 của 29

Hình ảnh hoạt động

14
Image Detail

Video nổi bật