Thứ năm, 21 Tháng 3 2019

Nội dung chính

Quảng cáo

Bảng quảng cáo
Chính sách - pháp luật
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi In
Thứ tư, 27 Tháng 2 2019 10:32
Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi.
Đọc thêm...
 
Nội dung Nghị định số: 109/2018/NĐ-CP, ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ In
Thứ tư, 13 Tháng 2 2019 10:17
Ngày 29/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ. Theo Nghị định này, nông nghiệp hữu cơ là hệ thống sản xuất bảo vệ tài nguyên đất, hệ sinh thái và sức khỏe con người, dựa vào các chu trình sinh thái, đa dạng sinh học thích ứng với điều kiện tự nhiên, không sử dụng các yếu tố gây tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái; là sự kết hợp kỹ thuật truyền thống và tiến bộ khoa học để làm lợi cho môi trường chung, tạo mối quan hệ công bằng và cuộc sống cân bằng cho mọi đối tượng trong hệ sinh thái.
Đọc thêm...
 
Một số nội dung Nghị định số: 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số: 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn In
Thứ tư, 13 Tháng 2 2019 10:16
Nhằm đẩy mạnh đầu tư tín dụng góp phần thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đặc biệt chú trọng vào liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, ngày 07/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116/2018/NĐ-CP (Nghị định 116) sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (Nghị định 55).
Đọc thêm...
 
Nội dung Thông tư số: 04/2018/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn In
Thứ tư, 13 Tháng 2 2019 10:15
Ngày 06 tháng 12 năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số: 04/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Đọc thêm...
 
Một số nội dung Nghị định số: 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp In
Thứ tư, 13 Tháng 2 2019 10:13
Ngày 05 tháng 7 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số: 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, trong đó có một số nội dung chính sau:
Đọc thêm...
 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 1 của 29

Hình ảnh hoạt động

13
Image Detail

Video nổi bật