Thứ tư, 24 Tháng 4 2019

Nội dung chính

Quảng cáo

Bảng quảng cáo

Địa chỉ mua bán điện thoại vertu chính hãng và Đăng ký dịch vụ thiet ke web, thue may chu aosua dien nuoc uy tín, cam kết chất lượng dịch vụ. Phục vụ hơn 500000 khách hàng cả nước

Ban Tuyên huấn In Email
Thứ ba, 25 Tháng 5 2010 04:42
Ban Tuyên huấn - Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang

* Cơ cấu tổ chức

Số TT

Họ và tên, chức vụ

Số điện thoại DĐ

1

Vũ Hải Đăng – Trưởng Ban

0979 865 089

2

Lê Xuân Trung - Phó Trưởng Ban

0902 169 868

3

Phùng Thị Vị – Chuyên viên

0988 677 900

* Chức năng:

- Nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên nông dân. Tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh Hội về những chủ trương, giải pháp nhằm tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng cho hội viên nông dân  trong toàn tỉnh, biên tập các loại tài liệu tuyên truyền, Bản tin Hội Nông dân Bắc Giang hàng quý.

* Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành xây dựng các chương trình, kế hoạch  về công tác tuyên truyền giáo dục và phối hợp với các ngành liên quan để tổ chức thực hiện các chương trình công tác theo chức năng của Ban và các nhiệm vụ do Thủ trưởng cơ quan phân công.

- Thường xuyên nắm tình hình tư tưởng của hội viên nông dân, kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục của các cấp Hội trong tỉnh.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trực tiếp theo dõi, tổ chức chỉ đạo hoạt động của CLB "Gia đình nông dân hạnh phúc" trong toàn tỉnh.

- Duy trì phối hợp thực hiện chuyên mục, chuyên trang trên các phương tiện thông tin đại chúng các cấp.

- Tham mưu cho Thường trực tỉnh Hội xây dựng chương trình, tổ chức các hoạt động phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Ban An toàn giao thông, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các ban Trung ương hội, các công ty, doanh nghiệp (được phân công).

 

Hình ảnh hoạt động

Đại hội HND...
Image Detail

Video nổi bật