Thứ tư, 24 Tháng 4 2019

Nội dung chính

Quảng cáo

Bảng quảng cáo

Địa chỉ mua bán điện thoại vertu chính hãng và Đăng ký dịch vụ thiet ke web, thue may chu aosua dien nuoc uy tín, cam kết chất lượng dịch vụ. Phục vụ hơn 500000 khách hàng cả nước

Ban Tổ chức In Email
Thứ ba, 25 Tháng 5 2010 04:59
Ban Tổ chức - Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang

* Cơ cấu tổ chức

Số TT

Họ và tên, chức vụ

Số điện thoại DĐ

1

Tống Thị Quyên – Trưởng Ban

0988 844 046

2

Ngô Kim Tuyến - Phó Trưởng Ban

0913 596 011

3

Dương Hồng Chương - Chuyên viên

0977 847 729

4

Nguyễn Văn Cường - Chuyên viên

0982 449 877

* Chức năng:

- Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ những chủ trương, biện pháp nhằm xây dựng, củng cố tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở; Thực hiện các nhiệm vụ quy định về tổ chức của cơ quan tỉnh Hội.

* Nhiệm vụ:

- Nắm chắc tình hình tổ chức, cán bộ, tình hình hội viên và tham mưu kịp thời cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh Hội xây dựng tổ chức Hội vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở.

- Liên hệ với các ngành liên quan để tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh Hội tổ chức thực hiện các nội dung công tác thuộc phạm vi Ban phụ trách.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Thủ trưởng cơ quan trong việc quy hoạch, sử dụng và giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ cơ quan tỉnh Hội và cán bộ Hội các cấp; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và nâng cao năng lực công tác cho cán bộ Hội các cấp. Quản lý, lưu giữ hồ sơ cán bộ cơ quan tỉnh Hội  theo quy định.

- Tham mưu cho Thường trực tỉnh Hội các nội dung phối hợp hoạt động với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các ban cơ quan Trung ương hội (theo phân công).

 

Hình ảnh hoạt động

15
Image Detail

Video nổi bật