Thứ ba, 19 Tháng 3 2019

Nội dung chính

Quảng cáo

Bảng quảng cáo

Địa chỉ mua bán điện thoại vertu chính hãng và Đăng ký dịch vụ thiet ke web, thue may chu aosua dien nuoc uy tín, cam kết chất lượng dịch vụ. Phục vụ hơn 500000 khách hàng cả nước

Ban Kinh tế - Xã hội In Email
Thứ ba, 25 Tháng 5 2010 04:34
Ban Kinh tế - Xã hội

* Cơ cấu tổ chức

Số TT

Họ và tên, chức vụ

Số điện thoại DĐ

1

Dương Tiến Đang – Trưởng Ban

0989 132 175

2

Thân Thị Thu – Phó Trưởng Ban

0982 937 929

3

Đinh Hương Sơn – Phó Trưởng Ban

0948 146 866

4

Hoàng Thị Hà – Chuyên viên

0983 383 674

* Chức năng:

- Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kinh tế-xã hội, theo dõi quản lý vốn, dự án, quỹ hỗ trợ nông dân, chương trình phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội

* Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các ngành liên quan để tổ chức thực hiện các chương trình công tác theo chức năng của Ban được phân công.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh triển khai và định kỳ hàng năm đánh giá các phong trào của Hội, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói  giảm nghèo và làm  giàu chính đáng, phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh.

- Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh theo dõi, quản lý quỹ hỗ trợ nông dân, phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh hướng dẫn nông dân vay vốn và sử dụng vốn vay có hiệu quả, đúng quy định.

- Chỉ đạo điểm các mô hình về SXKD giỏi và tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tổng kết  mô hình của hội viên nông dân  để nhân ra diện rộng.

- Hướng dẫn tập huấn nghiệp vụ về hoạt động kinh tế - xã hội của Hội Nông dân trong tỉnh. Thường trực Hội đồng Khoa học cơ sở Hội Nông dân tỉnh.

- Tham mưu cho Thường trực tỉnh Hội các nội dung phối hợp hoạt động với các cơ quan, ban, ngành, các ban chỉ đạo của tỉnh, phối hợp với các công ty, doanh nghiệp, các ban, cơ quan Trung ương hội (theo phân công).

 

Hình ảnh hoạt động

13
Image Detail

Video nổi bật