Thứ tư, 24 Tháng 7 2019

Nội dung chính

Quảng cáo

Bảng quảng cáo

Địa chỉ mua bán điện thoại vertu chính hãng và Đăng ký dịch vụ thiet ke web, thue may chu aosua dien nuoc uy tín, cam kết chất lượng dịch vụ. Phục vụ hơn 500000 khách hàng cả nước

Ban Kinh tế - Xã hội In Email
Thứ ba, 25 Tháng 5 2010 04:34
Ban Kinh tế - Xã hội

* Cơ cấu tổ chức

Số TT

Họ và tên, chức vụ

Số điện thoại DĐ

1

Dương Tiến Đang – Trưởng Ban

0989 132 175

2

Nguyễn Văn Nhật – Phó Trưởng Ban

0912 992 443

3

Thân Thị Thu – Phó Trưởng Ban

0982 937 929

4

Đinh Hương Sơn – Phó Trưởng Ban

0948 146 866

5

Hoàng Thị Hà – Chuyên viên

0983 383 674

* Chức năng:

Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội; liên kết hợp tác phát triển nông nghiệp, nông thôn, chương trình nông thôn mới và phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững (SXKDG); tham mưu giúp Ban Thường vụ xây dựng, quản lý hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân; phối hợp với các ngân hàng giúp nông dân tạo vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Thường trực Hội đồng KHCN và Sáng kiến Hội Nông dân tỉnh.

* Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức thực hiện các chương trình công tác theo chức năng của Ban, các nhiệm vụ do Chủ tịch, Phó chủ tịch phụ trách phân công.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành triển khai và định kỳ hàng năm đánh giá phong trào SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

- Chỉ đạo điểm các mô hình SXKD giỏi, tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tổng kết các mô hình có hiệu quả của hội viên, nông dân để nhân ra diện rộng.

- Vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, liên kết hợp tác theo chuỗi giá trị.

- Tham mưu hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ về sản xuất nông nghiệp sạch, bảo đảm an toàn thực phẩm cho các cấp Hội và hội viên nông dân trong tỉnh.

- Tham mưu giúp Ban Thường vụ điều hành, quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân và quản lý, sử dụng phí Quỹ HTND theo đúng quy định của nhà nước; tổ chức sơ, tổng kết hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân, chương trình phối hợp với ngân hàng.

- Tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch của Ban Thường vụ về tăng trưởng nguồn vốn và quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân; tăng dư nợ tín dụng ủy thác thông qua các chương trình phối hợp, nghị quyết liên tịch với các ngân hàng.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác quản lý, điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân; thực hiện chương trình giúp nông dân vay vốn phát triển sản xuất; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế thông qua nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân.

- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn của các hộ vay. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân đối với các huyện, thành phố; hoạt động của Hội Nông dân cơ sở về các nội dung liên quan đến Quỹ hỗ trợ nông dân; chương trình phối hợp với các ngân hàng.

- Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội, 02 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các sở, ban, ngành liên quan; các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và Trung ương Hội về các chính sách tín dụng  ngân hàng, xây dựng phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân và các hoạt động tạo vốn khác đến cán bộ, hội viên, nông dân; tập huấn chuyển giao KHKT; tư vấn, hướng dẫn hội viên, nông dân quản lý, sử dụng vốn vay đạt hiệu quả.

- Về phối hợp thực hiện nhiệm vụ: Tham mưu phối hợp, triển khai thực hiện các nội dung hoạt động với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, thành phố; các ban, đơn vị của Trung ương Hội (theo phân công).

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực phân công.

 

Hình ảnh hoạt động

13
Image Detail

Video nổi bật