Thứ tư, 24 Tháng 4 2019

Nội dung chính

Quảng cáo

Bảng quảng cáo

Địa chỉ mua bán điện thoại vertu chính hãng và Đăng ký dịch vụ thiet ke web, thue may chu aosua dien nuoc uy tín, cam kết chất lượng dịch vụ. Phục vụ hơn 500000 khách hàng cả nước

Ban Kiểm tra In Email
Thứ ba, 25 Tháng 5 2010 04:52
Ban Kiểm tra

* Cơ cẩu tổ chức

- Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ những chủ trương, nội dung, biện pháp trong lĩnh vực công tác kiểm tra, kỷ luật của Hội, các chương trình phối hợp với các ngành chức năng để thực hiện công tác kiểm tra giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân. Công tác giám sát của các cấp Hội theo quy định của Điều lệ Hội.

* Nhiệm vụ:

- Tham mưu xây dựng chương trình công tác, kế hoạch và hướng dẫn công tác  kiểm tra hàng năm. Củng cố và bồi dưỡng nghiệp vụ cho hệ thống cán bộ làm công tác kiểm tra ở các cấp Hội.

- Tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung về công tác kiểm tra của hội theo quy định của Điều lệ Hội. Tham mưu công tác giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện chức năng phản biện xã hội của tổ chức Hội Nông dân.

- Thường trực công tác tiếp dân, tiếp nhận và tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân.

- Phối hợp với các ngành chức năng thực hiện công tác giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác hoà giải cho hội viên, nông dân.

- Tham mưu cho Thường trực Tỉnh hội các nội dung phối hợp hoạt động với các cơ quan, ban, ngành tỉnh và các ban Trung ương hội (theo phân công).

 

Hình ảnh hoạt động

13
Image Detail

Video nổi bật